Informacje

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami projektu

14. O szkoleniu "Podstawy obsługi komputera i Internetu"

baner szkolenie Podstawy obsługi komputera i Internetu od postaw

Cele

 1. Zdobycie umiejętności korzystania z komputera w stopniu podstawowym.
 2. Zdobycie umiejętności pracy z plikami i folderami.
 3. Obsługa podstawowych programów komputerowych do tworzenia dokumentów tekstowych oraz ich drukowania.
 4. Zrozumienie istoty Internetu.
 5. Umiejętność poruszania się w przeglądarce internetowej w tym zrozumienie czym jest adres URL strony WWW.
 6. Zdobycie umiejętności tworzenia konta pocztowego oraz korzystania z niego w celu wysyłania oraz odczytywania wiadomości email i odpowiadania na otrzymane wiadomości.
 7. Zdobycie umiejętności wysyłania wiadomości z załącznikami oraz aktualizacji książki adresowej.
 8. Zdobycie umiejętności korzystania z wyszukiwarki internetowej z zastosowaniem kryteriów wyboru.
 9. Zdobycie umiejętności kopiowania, wklejania elementów tekstowych  i graficznych na stronach internetowych.
 10. Umiejętność zapisywania i drukowania stron internetowych.
 11. Zdobycie umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu, w tym podejmowania zapobiegawczych działań i używanie oprogramowania antywirusowego.
 12. Poznanie sposobów na dostęp do informacji i wiadomości w różnych dziedzinach życia poprzez Internet, np.: administracji lokalnej, bankowości, podróży, edukacji, służby zdrowia, poszukiwaniu pracy.
 13. Poznanie sposobów korzystania z serwisów on-line.
 14. Umiejętność wysyłania zapytań w formie emaila do różnych instytucji.
 15. Poznanie zasad dbania o bezpieczeństwo danych i własnych działań w sieci, komputerze i smartfonie.
 16. Poznanie sposobów na załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu.
 17. Poznanie możliwości i zasad korzystania z usług publicznych dostępnych poprzez Internet, w tym udostępnianych przez portale centralne (w tym rządowe), regionalne, lokalne oraz korzystania z Profilu Zaufanego.

Wymagania wstępne – kto może uczestniczyć w szkoleniach?

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które stosunkowo dobrze radzą sobie z obsługą komputera i Internetu, korzystają z mediów społecznościowych, natomiast chciałyby to robić bardziej profesjonalnie, wykorzystując zdobytą wiedzę do świadomego tworzenia własnego wizerunku, promocji usług i/lub produktów również na gruncie zawodowym, przygotowania i  konfigurowania kampanii reklamowych w mediach społecznościowych.

W szkoleniach mogą uczestniczyć mieszkańcy województwa podlaskiego, którzy ukończyli 18 lat.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w regulaminie szkoleń. Przejdź do informacji o rekrutacji do projektu.

Założenia

 • Grupa szkoleniowa może liczyć maksymalnie 12 osób.
 • Szkolenie może być  realizowane w trybie całkowicie stacjonarnym 
 • Uczestnicy otrzymają wydrukowane materiały szkoleniowe, a dodatkowo będą mieli dostęp do platformy e-learningowej, na której umieszczone zostaną testy i materiały szkoleniowe.
 • Uczestnicy otrzymają pre-test do rozwiązania w formie wydrukowanej.
 • Testy sprawdzające na platformie e-learningowej można rozwiązywać wielokrotnie.

Ile czasu trwa szkolenie?

Szkolenie trwa 28 godzin. W ramach szkoleń przygotowanych zostało 6 bloków tematycznych z zakresu Social media oraz zagadnienia programu E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w internecie: 

  1.      Moduł 1: Umiejętności podstawowe

 • Komputer (2 godziny),
 • Pliki i foldery (2 godziny),
 • Proste programy (2 godziny),
 • Podstawy Internetu (2 godziny),
 • Podstawy poczty elektronicznej (2 godziny).

  2.      Moduł 2: Wyszukiwanie informacji

 • Wyszukiwanie (2 godziny),
 • Środki ostrożności (1 godzina),
 • Informacje: Dostęp-Użycie (2 godziny).

  3.      Moduł 3: e-Uczestnictwo

 • Serwisy on-line (2 godziny),
 • Uczestnictwo: Dostęp-Interakcja-Wykorzystanie (3 godziny).

  4.      Moduł 4: E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie

 • Relacje z bliskimi (2 godziny),
 • Zaangażowanie obywatelskie (2 godziny),
 • Zdrowie (1 godzina),
 • Finanse (1 godzina),
 • Sprawy codzienne (2 godziny).

Jak będzie przebiegać realizacja zajęć?

Szkolenie może odbyć się wyłącznie w trybie stacjonarnym w formacie 7 spotkań w sali szkoleniowej trwających 4 godziny dydaktyczne.

Zagadnienia – o czym dowiesz się na szkoleniu?

 1. Jak otworzyć i wyłączyć komputer?
 2. Jak rozpoznawać ikony programów?
 3. Jak korzystać z Menu Sytemu?
 4. Jak otwierać i zarządzać wyglądem okna programu?
 5. Jak tworzyć pliki i katalogi?
 6. Jak zapisywać i modyfikować pliki oraz jak je usuwać?
 7. Jak tworzyć pliki tekstowe używając programu Notatnik?
 8. Jak tworzyć złożone dokumenty tekstowe przy użyciu programu MS Word?
 9. Jak zapisywać pliki tekstowe?
 10. Jak wprowadzać zmiany edycyjne do plików?
 11. Jak drukować dokumenty tekstowe?
 12. Jak porządkować pliki i foldery?
 13. Jak podłączyć się do sieci Wi-Fi?
 14. Jak otworzyć nowe okno w przeglądarce, cofnąć się do poprzednio przeglądanej strony, ponownie załadować przeglądaną stronę?
 15. Jak korzystać z poczty email?
 16. Jak dodać zakładkę do strony, dodać stronę do ulubionych/zakładek?
 17. Jak ściągnąć pliki, przesłać pliki do Internetu?
 18. Jak posługiwać się ustawieniami prywatności, ściągnąć bądź przesłać zdjęcie, otworzyć ściągnięte pliki?
 19. Jak otwierać strony internetowe posługując się paskiem adresu oraz jak wypełniać formularze online?
 20. Jak odróżnić które aplikacje, programy są bezpieczne do ściągania?
 21. Jak chronić komputer przed wirusami?
 22. Jak znajdować informacje o edukacji i szkoleniach kursowych?
 23. Jak zarezerwować pokój w hotelu, bilet podróżny?
 24. Jak wypełniać formularze?
 25. Jak dbać o bezpieczeństwo internetowych usług bankowych?
 26. Jak wykorzystywać Internet w sprawach: administracyjnych, edukacyjnych, informacyjnych, w poszukiwaniu pracy lub pracownika, związanych z opieką zdrowotną, w biznesie?
 27. Jak znaleźć akty prawne i wzory dokumentów administracji publicznej?
 28. Gdzie szukać aktów prawa miejscowego i co to jest BIP?
 29. Gdzie szukać informacji o usługach administracji publicznej? Jakie portale umożliwiają świadczenie usług administracji publicznej drogą elektroniczną (na poziomie kraju, regionu i gminy)?
 30. Jakie sprawy w urzędach można zrealizować drogą elektroniczną?
 31. Jak wysłać pismo do urzędu?
 32. Co to jest Profil Zaufany i  jak go uzyskać?
 33. Co to jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) i jak z niej korzystać? Jak i gdzie znaleźć adres ESP?
 34. Czy i jak można śledzić przebieg sprawy?
 35. Jak zarejestrować się do lekarza przez Internet?
 36. Jakie są zasady bezpiecznego korzystania z Internetu (w komputerze, smartfonie)?
 37. Dlaczego i w jaki sposób chronić prywatność  w Internecie?
 38. Dlaczego i w jaki sposób unikać mowy nienawiści?