Informacje

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnościami projektu

5. 13.10.2021 Spotkanie informacyjne dot. projektu

W dniu 13.10.2021 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu "Cyfrowe Podlaskie".

Jego uczestnikami byli przedstawiciele gmin i miast województwa podlaskiego, a celem było zachęcenie do zgłoszenia mieszkańców z regionów do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

Koordynator projektu, Pani Agnieszka Aleksiejczuk, do współpracy przy organizacji grup, zachęcała w szczególności gminy, z których dotychczas było niezbyt wiele osób przeszkolonych.

Ludzie zebrani sali konferencyjnej, słuchający wystąpienia pani dyrektor Agnieszki Aleksiejczuk

Ludzie zebrani sali konferencyjnej, słuchający wystąpienia pani dyrektor Agnieszki Aleksiejczuk